• Arrangerer faglige møter og konferanser

• Påvirker myndigheter i inn- og utland ved å delta på høringer, dialogmøter, sende innspill til politiske partiprogram og påvirke på andre måter

• Jobber med skadeforebyggende tiltak og informasjon, blant annet med rusopplysningen.no og rusvettkampanjer

• Driver en egen bruker- og pårørendegruppe

• Har en rådgivende fagkomite som gir innspill og bidrar til god faglig kvalitet

• Er en aktiv stemme i samfunnsdebatten knyttet til rusrelaterte spørsmål

• Produserer egne fagbrosjyrer om relevante tema

• Internasjonalt arbeid for en tryggere og mer human ruspolitikk