INTERNASJONALT ARBEID

Foreningen Tryggere Ruspolitikk deltar aktivt på internasjonale konferanser, holder foredrag og har et godt samarbeid med internasjonale organisasjoner som jobber for skadeforebygging og en mer human ruspolitikk. Vi er medlem av The International Harm Reduction Consortium og har et tett samarbeid med Drug Policy Alliance og tenketanken Transform.


Våre sammarbeidspartnere


Bli en sammarbeidspartner

Hvis du er en del av en organisasjon som ønsker å samarbeide med oss, vennligst fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt med dere.

Name *
Name