Rådgivende fagkomité

Foreningen Tryggere Ruspolitikk ønsker å basere arbeidet sitt på fagkunnskap. Vi har derfor en faglig bred og uavhengig fagkomité som bidrar med faglige råd og innspill til vårt arbeid, enten det er utvikling av politikk, informasjonsmateriell eller kunnskapsnotater.

 

Medlemmene av fagkomitéen er:

Leder:
Andreas Wahl Blomkvist, lege


Representant fra FTR sitt sentralstyre:
Dagfinn Hessen Paust, advokat

Noen av medlemmene i komitéen:
Sverre Eika, lege
Tormod Bønes, kjemiker og tidligere Kripos-sakkyndig
Inger Zadig, advokat
Ole Røgeberg, samfunnsøkonom og forsker
Anne Helene Fraas Tveit, psykolog
Lowan Stewart, lege
Paul Larsson, professor i kriminologi