Tryggere rusmiddelbruk - råd til foreldre

Unge er spesielt utsatt for problemer knyttet til rusmiddelbruk og alle bør vente så lenge som mulig om de ønsker å prøve et rusmiddel. Derfor er det viktig at de unge får den informasjonen de trenger for å ta gode valg, og som forelder har du en viktig rolle for å gi barna denne informasjonen. Snakk med barnet ditt om rusmidler tidlig, før de blir introdusert for dem av andre. Mye endrer seg i barnets liv i løpet av ungdomsårene, så ta opp temaet jevnlig. 

Her er noen anbefalinger det kan være gunstig å reflektere over som foreldre når det gjelder unge og rusmiddelbruk. 


1. Tenk helhetlig.

Det viktigste du kan gjøre for å forebygge rusproblemer hos barnet ditt er å bidra til at barnet har et godt liv. Traumer, psykiske problemer, atferds- og lærevansker er assosiert med høyere risiko for problematisk rusmiddelbruk senere i livet. Ha lav terskel for å be om råd fra skole og helsepersonell. Gode sosiale nettverk, idrett og andre fritidsaktiviteter kan forebygge problematisk rusmiddelbruk. Et godt forhold mellom foreldre og barn er en av de viktigste tingene man kan gjøre for å forebygge problemer. 

2. Vær informert. 

Husk at tobakk og alkohol, samt en rekke legemidler, er rusmidler. Om man skal informere om rusmidler, er det viktig å ta hvert rusmiddel for seg, men man skal være klar over at kombinasjoner av enkelte rus- og legemidler kan forsterke hverandre. Kvinner kan være særlig utsatte for negative helsemessige virkninger av rusmidler, mens menn kan være mer utsatt for å utøve vold og annen kriminalitet i påvirket tilstand. Les deg opp om rus- og legemiddelkombinasjoner på Rusopplysningen.no.

3. Hold deg til fakta og unngå moralisering. 

Skremsler kan virke mot sin hensikt. Det viktigste er en åpen og gjensidig tillitsfull dialog hvor man snakker om rusmiddelbruk, også ditt eget. Det er viktig å inkludere tobakk og alkohol når man snakker om rusmidler. Noen rusmidler er mer risikable enn andre, og det er viktig å være ærlig om de faktiske risikoene til de ulike rusmidlene, og hverken underdrive eller overdrive farene. Da får også ungen din bedre forutsetninger til å ta forholdsregler dersom hen likevel skulle velge å prøve et rusmiddel. 

4. Gå foran med et godt eksempel. 

Vis hvordan man kan ha det gøy uten å ruse seg, og at man ikke trenger bli full når man drikker alkohol. Søk hjelp tidlig dersom du selv sliter med psyken, økonomien eller med annet i livet ditt som kan gjøre det vanskelig å være en trygg og god omsorgsperson. 

5. Skap trygghet

Bli kjent med andre foreldre og jobb for redusere hjemme-alene-fester når barna er i tenårene. De kan gjerne ha fester, men bør ha voksne de kan snakke med tilgjengelig i huset.

6. Hjelp, ikke straff

Dersom du oppdager at den unge ruser seg, behold roen. Mange eksperimenterer i tenårene, uten at dette leder til at de utvikler rusproblemer eller andre sosiale problemer. . Kjefting, trusler og sanksjoner kan gjøre vondt verre. Ha samtaler uten å dømme, og lytt til barnet ditt. Er det snakk om problematisk bruk bør man oppsøke hjelp så tidlig som mulig, særlig er det viktig å oppsøke fastlege eller lignende hvis du også har mistanke om psykisk sykdom.

Politiet behøver ikke være den første man kontakter ved mistanke om bruk av illegale rusmidler. Dette fordi bruk er straffbart og politiet vil følge det opp som en kriminell handling - ikke som et behov for hjelp. Stemplingen unge opplever ved kriminalisering kan øke risikoen for utenforskap, kriminalitet og problematisk rusmiddelbruk.

7. Vær forberedt

Både du og den unge bør vite hva man kan gjøre dersom uhellet er ute eller det oppstår en akutt situasjon. Kombinasjonen av alkohol og flere legemidler/illegale rusmidler kan være dødelige. Les deg opp på farlige kombinasjoner og hva du bør gjøre hvis barnet ditt har tatt for mye av et rusmiddel på Rusopplysningen.no. Ring ambulanse ved akutte situasjoner, eksempelvis når noen ikke er kontaktbar.Det går mot lysere tider

Det går mot lysere tider

Vinteren har vært nervepirrende for oss i FTR. Tilskuddsordningen vi får våre prosjektmidler fra, lå an til å bli endret slik at vi ikke lenger ville få midler til vårt politiske arbeid. I tillegg truet KrF med å sabotere rusreformen, og på toppen av det hele hadde vi organisatoriske utfordringer som gjorde at vi måtte jobbe døgnet rundt i mange uker. Heldigvis går vi nå inn i 2019 med visshet om at rusreformen er reddet, at vi kan søke tilskudd som før og at organisasjonen står sterkere enn noensinne.

Ruspolitiske endringer i verden: Avkriminalisering og regulering (2018)

Ruspolitiske endringer i verden: Avkriminalisering og regulering (2018)

Flere land har foretatt endringer av ruspolitikken i retning av avkriminalisering. Her er en oversikt over de viktigste endringene de siste tiårene.